SAR- ja palolentotoiminta

SIK_logo_vanhaSodankylän Ilmailukerho on suorittanut lentoetsintä- pelastus- ja
metsäpalolentotoimintaa kymmenien vuosien ajan Keski-Lapin alueella.
Tämä toiminta on ollut tärkessä osassa kerhotoiminnassa jo 70 luvulta alkaen.

Sodankylän Ilmailukerho ylläpitää SAR lentopelastustukikohtaa, joka päivystää palolento- ja SAR tehtäviä toukokuun alusta syyskuun loppuun 24 tuntia vuorokaudessa.
Ilmailukerholla on koulutettuja SAR lentäjiä ja tehtävänjohtajia sekä tähystäjiä, jotka pystyvät hoitamaan esimerkikisi kadonneen henkilön-, ajoneuvon- tai veneen etsintöjä sekä muita viranomaistoiminnan tarvitsemia ilma-alustehtäviä. Etsintälennot suoritetaan poliisin aloitteesta, jolloin poliisi esittää virka-apupyynnön lentopelastuskeskukselle. Lentopelastuskeskus hälyttää Suomen Lentopelastusseuran kautta lähimmän päivystävän tukikohdan lentokoneen ilmaan tehtävää suorittamaan.

Metsäpalojen valvontalentotoiminnan rahoittaa sisäasiainministeriön pelastusosasto ja käytännön organisoinnin hoitaa Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto. SAR toiminnan rahoitus tulee samoin sisäasiainministeriön määrärahoista.

Vuosittain kerhon lentäjät ja tahystäjät osallistuvat vaativiin kertauskoulutuksiin sekä harjoituksiin SAR -toiminnan vaatimien taitojen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

SAR- ja erityisesti metsäpalolentotoiminta kesäisin antaa hienon mahdollisuuden suorittaa vastuullista ja vaativaa lentotoimintaa muun kerhotoiminnan osana. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan SAR toimintaan, niin ota yhteyttä Sodankylän Ilmailukerhon vastuuhenkilöihin.

Sodankylän Ilmaiulukerho on yksi Suomen Lentopelastusseura SLPS ry:n perustajäsenkerhoja.
_________________________________________________________

SLPS logoSUOMEN LENTOPELASTUSSEURA SLPS ry

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on 2006 perustettu valtakunnallinen, viranomaisten avuksi luotu pelastus- ja palolentovalmiutta ylläpitävä organisaatio. Yhdistys kouluttaa vapaaehtoisia viranomaisten avuksi kadonneiden etsinnässä sekä ennalta ehkäisemään ja havaitsemaan metsäpaloja.

Lentopelastusseuran koulutus tukee ilmavoimien ja muiden viranomaisten valmiutta häiriö- ja poikkeusoloissa. SLPS kuuluu Ilmavoimien vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen neuvottelukuntaan. Seura on jäsenenä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä ja Suomen Punaisen Ristin koordinoimassa Vapaaehtoisessa Pelastuspalvelussa VAPEPA:ssa.

Lentopelastusseuran toiminnassa on mukana 43 jäsenyhdistystä, 26 metsäpalovalvontareittiä, yli 80 lentokonetta, yli 1400 vapaaehtoista.

Lisätietoja Suomen Lentopelastuseuran kotisivuilta: www.lentopelastus.fi