AIRBOSS – Ilma-alusten saapumisen ja liikkumisen koordinointi

LENTOTOIMINNAN JA ILMA-ALUSTEN LIIKKUMISEN KOORDINOINTI

EFSO RWY 16/34Ilma-alukset ja niiden liikkuminen ilmassa sekä lentokentän alueella koordinoidaan Airbossien toimesta. Saapuvia ilma-aluksia pyydetään ottamaan hyvissä ajoin yhteyttä (lähestyttäessä Sodankylää) Airboss Sodankylään EFSO jaksolla 123.400 sekä tarkistamaan ennen lentoa EFSO Notamit ko. päivältä.

Alla mainittuihin AIRBOSS -henkilöihin ilmailijat voivat ottaa ennakkoon yhteyttä puhelimitse tai sähköpostein lentotoimintaan sekä ilma-alusten liikkumiseen lentokenttäalueella liittyvissä kysymyksissä.

LENTOTOIMINNAN AIRBOSS TOIMINTA SEKÄ RADIOLIIKENNÖINTI
Airboss 1 Tarmo Laakso, puh. 0400 396002, tarmo.laakso(at)sodik.fi
Airboss 2 Jouko Kuivila, puh. 040 778 9904, jouko.kuivila(at)pp.inet.fi

Comments are closed.